Michele Vene dedica una poesia alla Madonna del Soccorso

Dopo Umberto Fraccacreta ed Ernesto Mandes anche Michele Vene dedica una poesia alla Madonna del Soccorso.

MADONNA NE’RA (in vernacolo sanseverese)
Pètte ‘u surrise de na Marja, i labbre soje cume scèlle de n’ajrone, ballene jnde ‘u cjèle,tra li jore trascenandece cu vende de nu suspire.

Pètte l’occhje soje culore du mère, virde-cupe quande l’arje l’accarezze, Libecce, furjère de mestere liève, se destènne sope l’onda chjère. I capille soje ricce culore du rène. Cumè spighe pètte ‘mmèze ‘u vende da ‘u sole bacjète sope ‘a destèsa chjène tra ardite vignje e vulive seculère.

‘U pajèse mje prutigge da ‘u cjèle tije ca quande jè magge onore e te festègge, tra chjèse e strède te firme a benedì e chi botte e spère ‘a vocje fà sentì. ‘U respire toje ancore…pètte ‘a sère fjète cavede sope ‘a faccja nèra cu Favugne meniste da luntène
pe fermarte apù a remanè Suvrène.

Michele Vene